Cảnh sát địa phương
25 Latest Articles Các bài viết | Tìm kiếm

Ngày 07/3/2017, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2016; phát động phong trào năm 2017; triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh, trật tự (ANTT)” giai đoạn 2016-2020.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương, các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Hải Dương. Về phía Bộ Công an có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; Công an một số đơn vị, địa phương.

 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Báo cáo Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ do Đại tá Bùi Ngọc Phi, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trình bày nêu rõ: Năm 2016, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Hải Dương tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đã đạt được nhiều kết quả tích cực; gắn kết giữa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với công tác quản lý Nhà nước về ANTT; phòng, chống tội phạm và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chúc mừng, biểu dương những thành tích, kết quả trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016, đặc biệt là việc thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT” của Công an tỉnh Hải Dương. 

Năm 2016, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng và có cơ chế chính sách đồng bộ, quyết liệt, chỉ đạo các cấp các ngành, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân cùng tham gia...  Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ANTT phục vụ nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với những kết quả đã đạt được, trong năm 2016 đã có 207 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ được các cấp khen thưởng. Vào dịp tổng kết 5 năm (2011-2015) thực hiện Đề án, đã có 147 làng, khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học được UBND tỉnh công nhận danh hiện “An toàn về ANTT”.

 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển trao Cờ thi đua của UBND tỉnh Hải Dương cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Chỉ đạo một số nội dung công tác trọng tâm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nêu rõ Công an tỉnh Hải Dương cần chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02 của UBND tỉnh Hải Dương về đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017.

Để đạt mục tiêu Hải Dương trở thành một tỉnh công nghiệp, hiện đại, trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu kinh tế đòi hỏi phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, cách tuyên truyền phong trào nhằm đáp ứng điều kiện, hoàn cảnh mới; nội dung, phương thức vận động phải đổi mới; đồng hành cùng chủ trương xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là Tiêu chí số 19 “giữ vững ANTT xã hội nông thôn”. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Công an tỉnh Hải Dương với vai trò là cơ quan thường trực phải nâng cao trách nhiệm, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh sơ kết, đánh giá các mô hình, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, mạnh dạn loại bỏ những mô hình, cách làm đã lạc hậu...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh ý nghĩa của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT”. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm sâu sát hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác bảo vệ ANTT nói chung, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng... Lực lượng Công an tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; công tác nắm tình hình, tham mưu, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến ANTT... 

Tại Hội nghị, có 3 cá nhân được nhận Cờ thi đua xuất sắc và 12 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ Công an; 2 tập thể được nhận Cờ; 13 tập thể và 2 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Hải Dương. 

Cổng TTĐT Bộ Công an

Thông tin truy nã

Mọi công dân khi phát hiện đối tượng truy nã hoặc biết thông tin có liên quan về đối tượng thì báo ngay cho Cục CS Truy nã tội phạm, Số điện thoại 06921667, 0946314429, email cuctruyna@canhsat.vn hoặc báo cho Cơ quan Công an gần nhất biết để xử lý.

Chúng tôi bảo đảm giữ bí mật cho người đã cung cấp tin và có phần thưởng có giá trị với người đã cung cấp tin để bắt được đối tượng. Người nào bao che, chứa chấp các đối tượng trên thì bị xử lý theo Pháp luật.